Factory of Kwong Fong Vietnam .,LTD

Thông tin dự án

Địa chỉ
Ngu Hung - Thanh Giang industrial cluster, Thanh Giang Commune, Thanh Mien District, Hai Duong Province
Chủ đầu tư
Kwong Fong Vietnam .,LTD
Quy mô
83.364 m2
Gói thầu
General contractor for dormitories and factories
Giá trị gói thầu
57 billion VND
Thời gian khởi công
19/02/2019
Thời gian hoàn thiện
31/07/2019

Hình ảnh dự án

General contractor for dormitories and factories

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *